เลือกซื้อบ้านใหม่เอง จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การซื้อบ้านนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ และยิ่งเป็นบ้านที่ใช้พักอาศัยด้วย ทำให้ผู้ซื้อต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อีกนานเลย และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านด้วย

อีกอย่าง บ้านก็ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อบ่อยด้วย ดังนั้น หากวันนี้ ต้องตัดสินใจซื้อบ้าน หรือเลือกบ้านนั้น ต้องพิจารณาอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

1. สำรวจความพร้อมของตัวเอง

หากต้องการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านจากสถาบันการเงิน ควรต้องสำรวจและเตรียมความพร้อมของตัวเองเอาไว้ก่อน เพราะต้องมีภาระผูกพันหลายปี

เริ่มต้นคือการตรวจสอบเครดิตบูโรตัวเอง คือ ประวัติการผ่อนชำระ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อ ต้องมีการชำระอย่างตรงเวลา เพราะสถาบันการเงินจะใช้เรื่องนี้ในการพิจารณา และควรมีภาระค่าใช้จ่ายในระบบ หรือการผ่อนต่าง ๆ ไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน

เงินออม รวมถึงควรมีเงินออมเก็บเอาไว้สำรองด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อการวางแผนทางการเงินได้อย่างราบรื่น เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อไหร่

2. ประเภทของบ้านที่จะซื้อ

เมื่อได้สำรวจความพร้อมของตัวเองแล้ว จะทำให้รู้ว่า ผู้ซื้อสามารถผ่อนชำระค่างวดบ้านได้เดือนละเท่าไหร่ ซึ่งเรื่องนี้ อาจจะปรึกษากับสถาบันการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการซื้อได้เบื้องต้น จากนั้นจะได้รู้ว่า สามารถซื้อบ้านได้ในวงเงินเท่าไหร่ และเลือกประเภทบ้านได้ โดยพิจารณาจากทำเลที่ต้องการด้วย ก็จะได้ข้อสรุปว่า บ้านที่เหมาะจะซื้อนั้น เป็นคอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านเดี่ยว

3. การเดินทางและสาธารณูปโภค

เมื่อเลือกทำเลและประเภทบ้านที่จะซื้อแล้ว อย่าลืมคำนึงถึง ความสะดวกในการเดินทางด้วย หากเป็นบ้านครอบครัวใหญ่ ผู้อาศัยนั้น ต้องออกไปเรียน หรือทำงานที่ไหนหรือไม่ ระยะทางและวิธีการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน หรือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยนั้น สะดวกไหม นอกจากนี้ สาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตอบรับความต้องการของสมาชิกในบ้านไหม ใกล้ตลาดไหม เดินทางไปโรงพยาบาลสะดวกไหม เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม รวมถึงสภาพแวดล้อม บริเวณพื้นที่ตรงนี้ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดมากไหม กลางคืนเปลี่ยวหรือเปล่า ผู้ซื้อต้องตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้เพิ่มด้วย

4. ชื่อเสียงของโครงการ

ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะผู้ซื้อต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัสดุของตัวบ้าน การบริหารจัดการโครงการ ระบบรักษาความปลอดภัย เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลา แต่อาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านตลอดเวลาก็ได้ เรื่องเหล่านี้จะช่วยทำให้เราคลายความกังวลใจได้

เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องดูในเบื้องต้น ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการตกลงซื้อขาย และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินอีกด้วย

บ้าน นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยแล้ว ยังเป็นที่ ๆ เราฝากคนที่เรารักให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วย ดังนั้น เราต้องมองหาบ้านที่ให้ความสะดวกกับเรา และให้ความปลอดภัยกับคนที่เรารักได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทรัพย์สินหลังใหญ่ ที่มีความผูกพันกับเราเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องพิจารณาให้ดี และละเอียดรอบคอบ เพราะเราไม่ได้ซื้อ หรือย้ายบ้านกันบ่อย ๆ นั่นเอง เอาใจช่วยให้ทุกคนได้บ้านที่ถูกใจนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *